Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia kulinarnego w praktyce z zakresu gastronomii dla nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2023-02-17
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2023-02-17 14:38
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2023-02-28 15:12
Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów biurowych dla uczniów w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2023-02-14
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2023-02-14 14:45
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2023-02-24 15:25
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. - przedmiotem zapytanie ofertowego jest zakup kserokopiark
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-12-15
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-12-15 15:13
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-12-22 12:41
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. - przedmiotem zapytanie ofertowego jest zakup drukarki i mysz komputerowych. 
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-12-09
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-12-09 14:24
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-12-16 14:25
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. - przedmiotem zapytanie ofertowego jest zakup papieru ksero.
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-11-24
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-11-24 14:11
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-12-01 12:18
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. - przedmiotem zapytanie ofertowego jest zakup papieru toaletowego

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-11-24
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-11-24 14:15
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-12-01 12:17
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. - przedmiotem zapytanie ofertowego jest zakup tuszy i tonerów. 
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-11-03
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-11-03 10:59
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-11-10 14:02
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. - przedmiotem zapytanie ofertowego jest zakup środków do utrzymania czystości urządzeń gastronominych. 
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-10-20
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-20 14:22
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-27 14:25
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. - przedmiotem zapytanie ofertowego jest zakup papieru kreso. 
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-10-19
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-19 14:04
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-26 14:37
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. - przedmiotem zapytanie ofertowego jest zakup materiałów biurowych. 
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-10-19
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-19 14:01
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-26 14:36
Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów biurowych (kalkulator prosty) dla uczniów w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-10-18
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-18 14:25
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-31 13:27
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. - przedmiotem zapytanie ofertowego jest zakup środku do pielęgniacji podłóg. 
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-10-17
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-17 14:42
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-24 14:44
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. - przedmiotem zapytanie ofertowego jest zakup środków czystości. 
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-10-17
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-17 14:48
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-24 14:40
Zespół Szkół w Sokołowie Młp. - przedmiotem zapytanie ofertowego jest zakup środku do podłóg. 
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-10-17
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-17 14:45
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-24 14:42
Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów książek dla uczniów w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-10-13
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-13 11:11
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-29 23:23
Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów biurowych dla uczniów w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-10-01
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-01 14:58
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-10-13 23:34
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. kadrowych w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-07-07
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-07-07 14:12
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-07-29 12:52
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów na studia dla uczniów Zespołu Szkół w Sokołowie w Sokołowie Młp. na uczelni wyższej w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego , nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Aktualizacja zapytania ofertowego i formularza oferty
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009 lub poczty lub poczty elektronicznej na adres drogadosukcesu@op.pl lub kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 23.03.2022r. do godziny 15.00.
Koperta zawierającą ofertę powinna być zaadresowana:
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 37
36-050 Sokołów Młp
z dopiskiem:
Oferta na wybór dostawcy w związku z realizacją projektu -„Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”
- Ocena ofert  zostanie  dokonana do dnia 25.03.2022r. Oferent którego oferta będzie najatrakcyjniejsza zostanie poinformowanym telefonicznie, osobiście, mailem lub faxem.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Zmiana termiu oceny: Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.04.2022r. 
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2022-03-02
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2022-03-02 11:48
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-04-18 14:38
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów zawodowych z zakresu motoryzacji dla uczniów Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego , nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-12-19
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-12-19 13:42
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-12-31 12:52
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia specjalistycznego dla nauczyciela przedmiotów w Branżowej Szkole I stopnia zwód mechanik pojazdów samochodowych Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-12-19
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-12-19 14:07
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-12-31 12:46
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów zawodowych dla uczniów Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego , nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-10-18
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-10-18 13:14
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-10-29 13:51
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów z zakresu gastronomii dla nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-29
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-29 21:21
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów informatycznych dla nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-25
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-25 22:16
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2022-09-01 00:02
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów z zakresu gastronomii dla nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-25
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-25 22:33
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów zawodowych dla uczniów Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego , nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

wydłużono termin składania oferty
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009, poczty, poczty elektronicznej na adres drogadosukcesu@op.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 04.10.2021r. do godziny 10.00.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-23
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-23 21:51
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-10-07 13:00
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów z zakresu gastronomii dla nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

wydłużono termin składania oferty
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009, poczty, poczty elektronicznej na adres drogadosukcesu@op.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 04.10.2021r. do godziny 10.00.


Zespół Szkół w Sokołowie Młp.   ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. wprowadza uszczegółowienie do opisu przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym 10/2021/S - plik uzupełnie do przemioty zawówienia oraz 
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.   ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. w związku z uszczegółowieniem przedmiotu zamówienia wprowadza zmianę do punktu VI. Zmiana dotyczy wydłużenia składania ofert do 09.10.2021r.
Punkt VI otrzymuje brzmienie.  
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009 lub poczty lub poczty elektronicznej na adres
drogadosukcesu@op.pl lub kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 09.10.2021r. do godziny 10.00.
Koperta zawierającą ofertę powinna być zaadresowana:
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 37
36-050 Sokołów Młp
z dopiskiem:
Oferta na wybór dostawcy w związku z realizacją projektu -„Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”
- Ocena ofert  zostanie  dokonana do dnia 12.10.2021r. Oferent którego oferta będzie najatrakcyjniejsza zostanie poinformowanym telefonicznie, osobiście, mailem lub faxem.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 


Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-23
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-23 23:13
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-10-12 13:00
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów z zakresu gastronomii dla nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Kurs HACCP/GHP/GMP 4 godziny (realizacja do grudnia 2021r.)

Kurs Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – audyt systemu HACCP 4 godziny (realizacja do grudnia 2021r.)

wydłużono termin składania oferty
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009, poczty, poczty elektronicznej na adres drogadosukcesu@op.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 04.10.2021r. do godziny 10.00.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-23
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-23 23:04
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-10-07 13:03
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów specjalistycznych dla nauczycieli ekonomistów Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
wydłużono termin składania oferty
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009, poczty, poczty elektronicznej na adres drogadosukcesu@op.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 04.10.2021r. do godziny 10.00.


uzupełenienie do zapytania  
Kurs  - Excel (realizacja od X 2021 -V 2022r.)
Szkolenie dla 2 nauczycieli - liczba godzin na kurs 16 
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-23
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-23 22:40
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-10-07 14:09
Przedmiotem zamówienia jest organizacja specjalistycznych kursów zawodowych z zakresu obsługi obrabiarek CNC dla uczniów Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-22
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-22 00:05
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-10-07 13:14
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów zawodowych z zakresu gastronomii dla uczniów Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
wydłużono termin składania oferty
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009, poczty, poczty elektronicznej na adres drogadosukcesu@op.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 04.10.2021r. do godziny 10.00.
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-21
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-21 23:57
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-10-07 13:16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2023-02-17
data dodania: 2023-02-14
data dodania: 2022-12-15
data dodania: 2022-12-09
data dodania: 2022-11-24
data dodania: 2022-11-24
data dodania: 2022-11-03
data dodania: 2022-10-20
data dodania: 2022-10-19
data dodania: 2022-10-19
data dodania: 2022-10-18
data dodania: 2022-10-17
data dodania: 2022-10-17
Newsletter
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp. tel. (17) 77 29 009 email: zssokolow@wp.pl
Wygenerowano: 04 czerwca 2023r. 06:57:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.