Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM POMIĘDZY POLSKĄ A AUSTRIĄ ORAZ POMIĘDZY AUSTRIĄ A POLSKĄ – STAŻE UCZNIÓW/UCZENNIC Z ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP. w ramach projektu ,,Przez staże po doświadczenie” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062834 program Erasmus plus.
 
 

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2020-02-18
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-18 18:05
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2020-03-02 22:33
Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM UCZNIÓW/UCZENNIC Z ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP. w ramach projektu ,,Przez staże po doświadczenie” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062834 program Erasmus plus.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2020-02-18
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-18 18:07
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2020-03-02 22:33
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowych pokazów naukowo - technicznych w ramach projektu  pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer wniosku WND- RPPK.09.02.00-18-0029/17

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2020-02-07
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-07 23:33
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-20 23:35
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowych pokazów naukowo - technicznych w ramach projektu  pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer wniosku WND- RPPK.09.02.00-18-0029/17

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2020-02-07
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-07 23:32
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-20 23:35
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowych pokazów naukowo - technicznych w ramach projektu  pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer wniosku WND- RPPK.09.02.00-18-0029/17

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2020-02-07
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-07 23:32
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-20 23:35
Przedmiotem zamówienia jest zakup: Zadanie 1 - wyposażenia do pracowni biologicznej Zadanie 2 - Oprogramowanie do tablicy - językowe w ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu RPPK.09.02.00-18-0029/17
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-09-16
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-09-16 08:23
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-09-27 21:53
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji

Koordynatora Projektu pn.: ,,Przez staże po doświadczenie
Okres pełnienia funkcji: 1 stycznia 2020 r. –– 30 września  2020r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 414.06 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-09-02
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-09-02 23:15
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-09-02 23:17
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji tłumacza

w ramach projektu ,,Przez staże po doświadczenie
Okres pełnienia funkcji: 1 października 2019 r. –– 30 września  2020r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 405.42 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-09-02
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-09-02 23:17
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-09-02 23:17
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowych pokazów naukowo - technicznych w ramach projektu pt. Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych, Działanie nr 9.4 numer wniosku WND-RPPK.09.04.00-18-0009/16.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-08-14
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-08-14 23:30
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-08-27 22:00
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Od eksperymentu do wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Załączniki:

Formularz oferty Plik doc 86.00 KB
Zapytanie ofertowe Plik pdf 441.54 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-05-11
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-05-11 23:56
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-05-11 23:56
Zakup Interaktywnego systemu testowania na piloty (oprogramowanie + piloty)  w ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu RPPK.09.02.00-18-0029/17 
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-03-11
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-03-11 17:52
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-04-01 12:23
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1: Zakup licencji jednorocznych – symulacje biznesowe
Zadanie nr 2: „Zakup Interaktywnego systemu testowania na piloty (oprogramowanie + piloty) wraz z przeprowadzeniem szkolenia: Interaktywna tablica w pracy nauczyciela z wykorzystaniem systemu testowania na piloty”.
 
w ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu RPPK.09.02.00-18-0029/17
 
Uwaga: Zadania są od siebie niezależne, Wykonawca może składać ofertę na każde z zadań lub na obydwa zadania łącznie.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-02-21
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-21 23:12
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-03-08 22:02
Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM POMIĘDZY POLSKĄ A AUSTRIĄ ORAZ POMIĘDZY AUSTRIĄ A POLSKĄ – STAŻE UCZNIÓW/UCZENNIC Z ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP. w ramach projektu ,, Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży”. Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048783.  

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-02-17
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-17 23:30
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-17 23:31
Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM UCZNIÓW/UCZENNIC Z ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP. w ramach projektu ,, Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży”. Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048783.  

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-02-17
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-17 23:28
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-17 23:29
Przedmiotem zamówienia jest organizacja 6 jednodniowych zajęć praktyczno – terenowych:
  1. z fizyki do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
  2. z chemii do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach.
  3. z geografii i biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wraz z wizytom w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie
  4. z geografii i  biologii na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
w ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu RPPK.09.02.00-18-0029/17

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-02-12
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-12 21:49
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-03-04 00:20
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowych pokazów naukowo - technicznych w ramach projektu  pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer wniosku WND- RPPK.09.02.00-18-0029/17

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-02-12
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-12 21:45
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-25 23:51
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup biletów lotniczych:
Część I
- do Sewilli – Hiszpania dla 20 uczniów i 2 opiekunów. Wiek młodzieży powyżej 16 lat.
Część II
- do Lizbony – Portugalia dla 21 uczniów i 2 opiekunów. Wiek młodzieży powyżej 16 lat.
 

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2018-11-26
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2018-11-26 23:26
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2018-12-07 23:16
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do pracowni:
Zadanie 1 - fizycznej
Zadania 2 –biologicznej
w ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu RPPK.09.02.00-18-0029/17

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2018-11-22
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2018-11-22 23:27
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2018-12-05 21:45
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do pracowni:
Zadanie 1 - fizycznej
Zadania 2 –biologicznej
w ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu RPPK.09.02.00-18-0029/17

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2018-11-09
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2018-11-09 21:20
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2018-11-22 21:46
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do pracowni:
Zadanie 1 - fizycznej
Zadania 2 –biologicznej
w ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu RPPK.09.02.00-18-0029/17

Załączniki:

Formularz oferty Plik doc 164.00 KB
Wzór Umowa Plik pdf 677.71 KB
Zapytanie ofertowe Plik pdf 978.58 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2018-10-25
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2018-10-25 22:15
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2018-10-25 22:16
Przedmiotem zamówienia jest zakup książki na zajęcia z dietetyki w ramach projektu  pt. Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych, Działanie nr 9.4 numer wniosku WND-RPPK.09.04.00-18-0009/16

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2018-10-25
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2018-10-25 22:54
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2018-11-06 20:32
Przedmiotem zamówienia jest catering w ramach projektu  pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer wniosku WND- RPPK.09.02.00-18-0029/17. 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 625.50 KB
Wzór umowy Plik pdf 228.14 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty Plik pdf 456.96 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2018-10-15
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2018-10-15 14:03
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2018-10-24 17:22
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do pracowni
Zadanie 1 - fizycznej
Zadania 2 – chemicznej
Zadanie 3 – biologicznej
Zadanie 4 - geograficznej
w ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu RPPK.09.02.00-18-0029/17

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2018-10-15
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2018-10-15 22:52
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2018-10-26 00:47
Przedmiotem zamówienia jest zakup książki na zajęcia z dietetyki w ramach projektu  pt. Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych, Działanie nr 9.4 numer wniosku WND-RPPK.09.04.00-18-0009/16

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2018-10-10
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2018-10-10 22:13
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych w ramach projektu  pt. Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych, Działanie nr 9.4 numer wniosku WND-RPPK.09.04.00-18-0009/16.

Załączniki:

Formularz oferty Plik doc 290.00 KB
Zapytanie ofertowe Plik pdf 549.81 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2018-07-23
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2018-07-23 12:00
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2018-07-23 12:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji wyciągowej okapów kuchennych i wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 2.89 MB
Zawiadomienie Plik pdf 163.77 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2018-06-22
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2018-06-22 15:07
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gadżetów promujących projekt na konferencję podsumowującą w ramach projektu ,,Praktyka zagraniczna szansą zawodową młodzieży”  Nr umowy  POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036247 Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 225.98 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2018-06-14
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2018-06-14 17:44
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. ogłasza konkurs na stanowisko specjalista ds. kadrowych. 

Załączniki:

Informacja o wyniku Plik pdf 287.09 KB
Konkurs Plik pdf 1.08 MB
Lista kandydatów Plik pdf 153.80 KB
Protokół Plik pdf 386.89 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2018-06-07
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2018-06-07 11:21
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy.
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2018-05-16
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2018-05-16 13:51
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2018-06-07 11:24
Przedmiotem zapytanie jest wykonanie komplesowych robót remontowych sali informatycznej z przeznaczeniem na pracownię gastronomiczną w budynku Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. 
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2018-04-24
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2018-04-24 22:14
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-02-18
data dodania: 2020-02-18
data dodania: 2020-02-07
data dodania: 2020-02-07
data dodania: 2020-02-07
data dodania: 2019-09-16
data dodania: 2019-09-02
data dodania: 2019-09-02
Newsletter
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp. tel. (17) 77 29 009 email: zssokolow@wp.pl
Wygenerowano: 20 października 2020r. 14:06:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.