Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów zawodowych dla uczniów Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego , nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Formularz oferty Plik doc 240.50 KB
Zapytanie ofertowe Plik pdf 218.01 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-10-18
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-10-18 13:14
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów z zakresu gastronomii dla nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-29
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-29 21:21
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów z zakresu gastronomii dla nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-25
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-25 22:33
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów informatycznych dla nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-25
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-25 22:16
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-10-07 21:18
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów specjalistycznych dla nauczycieli ekonomistów Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
wydłużono termin składania oferty
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009, poczty, poczty elektronicznej na adres drogadosukcesu@op.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 04.10.2021r. do godziny 10.00.


uzupełenienie do zapytania  
Kurs  - Excel (realizacja od X 2021 -V 2022r.)
Szkolenie dla 2 nauczycieli - liczba godzin na kurs 16 
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-23
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-23 22:40
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów z zakresu gastronomii dla nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Kurs HACCP/GHP/GMP 4 godziny (realizacja do grudnia 2021r.)

Kurs Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – audyt systemu HACCP 4 godziny (realizacja do grudnia 2021r.)

wydłużono termin składania oferty
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009, poczty, poczty elektronicznej na adres drogadosukcesu@op.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 04.10.2021r. do godziny 10.00.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-23
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-23 23:04
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów z zakresu gastronomii dla nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

wydłużono termin składania oferty
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009, poczty, poczty elektronicznej na adres drogadosukcesu@op.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 04.10.2021r. do godziny 10.00.


Zespół Szkół w Sokołowie Młp.   ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. wprowadza uszczegółowienie do opisu przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym 10/2021/S - plik uzupełnie do przemioty zawówienia oraz 
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.   ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. w związku z uszczegółowieniem przedmiotu zamówienia wprowadza zmianę do punktu VI. Zmiana dotyczy wydłużenia składania ofert do 09.10.2021r.
Punkt VI otrzymuje brzmienie.  
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009 lub poczty lub poczty elektronicznej na adres
drogadosukcesu@op.pl lub kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 09.10.2021r. do godziny 10.00.
Koperta zawierającą ofertę powinna być zaadresowana:
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 37
36-050 Sokołów Młp
z dopiskiem:
Oferta na wybór dostawcy w związku z realizacją projektu -„Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”
- Ocena ofert  zostanie  dokonana do dnia 12.10.2021r. Oferent którego oferta będzie najatrakcyjniejsza zostanie poinformowanym telefonicznie, osobiście, mailem lub faxem.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 


Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-23
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-23 23:13
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów zawodowych dla uczniów Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego , nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

wydłużono termin składania oferty
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009, poczty, poczty elektronicznej na adres drogadosukcesu@op.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 04.10.2021r. do godziny 10.00.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-23
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-23 21:51
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-10-07 21:14
Przedmiotem zamówienia jest organizacja specjalistycznych kursów zawodowych z zakresu obsługi obrabiarek CNC dla uczniów Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-22
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-22 00:05
Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów zawodowych z zakresu gastronomii dla uczniów Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
wydłużono termin składania oferty
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009, poczty, poczty elektronicznej na adres drogadosukcesu@op.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 04.10.2021r. do godziny 10.00.
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-09-21
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-21 23:57
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-10-07 21:10
Przedmiotem zapytania ofertowego 1/2021 jest ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM UCZNIÓW/UCZENNIC Z ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP. w ramach projektu ,,Od wiedzy do praktyki” o numerze: 2019-2-PMU-2237.

Załączniki:

Formularz oferty Plik doc 112.00 KB
Zapytanie ofertowe Plik pdf 304.52 KB
Zawiadomienie Plik pdf 145.01 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-08-12
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-03-08 23:25
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-08-23 13:16
Przedmiotem zamówienia zapytania ofertowego nr 3/2021/S  jest zakup wyposażenia do pracowni - zawód operator obrabiarek skrawających w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009, poczty, poczty elektronicznej na adres drogadosukcesu@op.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 23.08.2021r.
Koperta zawierającą ofertę powinna być zaadresowana:
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 37
36-050 Sokołów Młp
z dopiskiem:
Oferta na wybór dostawcy w związku z realizacją projektu -„Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”
Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  25.08.2021r.
 
 

Załączniki:

Formularz oferty Plik doc 243.00 KB
Zapytanie ofertowe Plik pdf 340.46 KB
Zawiadomienie Plik pdf 136.07 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-08-11
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-08-11 18:08
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-01 16:01
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do pracowni samochodowej w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksem 17 7729009, poczty, poczty elektronicznej na adres drogadosukcesu@op.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. do dnia 20.08.2021r.
Koperta zawierającą ofertę powinna być zaadresowana:
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 37
36-050 Sokołów Młp
z dopiskiem:
Oferta na wybór dostawcy w związku z realizacją projektu -„Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”
- Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  25.08.2021r.
 

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2021-08-10
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2021-03-08 23:25
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2021-09-01 16:11
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie/Zespół Szkół w Sokołowie Młp., zaprasza do złożenia ofert na: fabrycznie nowy samochód osobowy do nauki jazdy.


Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp., zgodnego ze specyfikacją zawartą w załączniku Nr.1 do niniejszego zapytania.


Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2020-11-19
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2020-11-19 16:49
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2020-11-27 16:27
Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM UCZNIÓW/UCZENNIC Z ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP. w ramach projektu ,,Przez staże po doświadczenie” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062834 program Erasmus plus.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2020-02-18
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-18 18:07
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2020-03-02 22:33
Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM POMIĘDZY POLSKĄ A AUSTRIĄ ORAZ POMIĘDZY AUSTRIĄ A POLSKĄ – STAŻE UCZNIÓW/UCZENNIC Z ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP. w ramach projektu ,,Przez staże po doświadczenie” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062834 program Erasmus plus.
 
 

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2020-02-18
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-18 18:05
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2020-03-02 22:33
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowych pokazów naukowo - technicznych w ramach projektu  pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer wniosku WND- RPPK.09.02.00-18-0029/17

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2020-02-07
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-07 23:32
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-20 23:35
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowych pokazów naukowo - technicznych w ramach projektu  pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer wniosku WND- RPPK.09.02.00-18-0029/17

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2020-02-07
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-07 23:33
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-20 23:35
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowych pokazów naukowo - technicznych w ramach projektu  pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer wniosku WND- RPPK.09.02.00-18-0029/17

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2020-02-07
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-07 23:32
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2020-02-20 23:35
Przedmiotem zamówienia jest zakup: Zadanie 1 - wyposażenia do pracowni biologicznej Zadanie 2 - Oprogramowanie do tablicy - językowe w ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu RPPK.09.02.00-18-0029/17
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-09-16
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-09-16 08:23
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-09-27 21:53
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji tłumacza

w ramach projektu ,,Przez staże po doświadczenie
Okres pełnienia funkcji: 1 października 2019 r. –– 30 września  2020r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 405.42 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-09-02
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-09-02 23:17
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-09-02 23:17
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji

Koordynatora Projektu pn.: ,,Przez staże po doświadczenie
Okres pełnienia funkcji: 1 stycznia 2020 r. –– 30 września  2020r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 414.06 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-09-02
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-09-02 23:15
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-09-02 23:17
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowych pokazów naukowo - technicznych w ramach projektu pt. Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych, Działanie nr 9.4 numer wniosku WND-RPPK.09.04.00-18-0009/16.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-08-14
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-08-14 23:30
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-08-27 22:00
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Od eksperymentu do wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Załączniki:

Formularz oferty Plik doc 86.00 KB
Zapytanie ofertowe Plik pdf 441.54 KB
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-05-11
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-05-11 23:56
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-05-11 23:56
Zakup Interaktywnego systemu testowania na piloty (oprogramowanie + piloty)  w ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu RPPK.09.02.00-18-0029/17 
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-03-11
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-03-11 17:52
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-04-01 12:23
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1: Zakup licencji jednorocznych – symulacje biznesowe
Zadanie nr 2: „Zakup Interaktywnego systemu testowania na piloty (oprogramowanie + piloty) wraz z przeprowadzeniem szkolenia: Interaktywna tablica w pracy nauczyciela z wykorzystaniem systemu testowania na piloty”.
 
w ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu RPPK.09.02.00-18-0029/17
 
Uwaga: Zadania są od siebie niezależne, Wykonawca może składać ofertę na każde z zadań lub na obydwa zadania łącznie.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-02-21
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-21 23:12
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-03-08 22:02
Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM UCZNIÓW/UCZENNIC Z ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP. w ramach projektu ,, Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży”. Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048783.  

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-02-17
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-17 23:28
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-17 23:29
Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM POMIĘDZY POLSKĄ A AUSTRIĄ ORAZ POMIĘDZY AUSTRIĄ A POLSKĄ – STAŻE UCZNIÓW/UCZENNIC Z ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP. w ramach projektu ,, Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży”. Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048783.  

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-02-17
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-17 23:30
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-17 23:31
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowych pokazów naukowo - technicznych w ramach projektu  pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer wniosku WND- RPPK.09.02.00-18-0029/17

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-02-12
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-12 21:45
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-25 23:51
Przedmiotem zamówienia jest organizacja 6 jednodniowych zajęć praktyczno – terenowych:
  1. z fizyki do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
  2. z chemii do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach.
  3. z geografii i biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wraz z wizytom w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie
  4. z geografii i  biologii na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
w ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu RPPK.09.02.00-18-0029/17

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2019-02-12
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2019-02-12 21:49
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-03-04 00:20
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2021-10-18
data dodania: 2021-09-29
data dodania: 2021-09-25
data dodania: 2021-09-25
data dodania: 2021-09-23
data dodania: 2021-09-23
data dodania: 2021-09-23
data dodania: 2021-09-23
data dodania: 2021-09-22
data dodania: 2021-09-21
Newsletter
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp. tel. (17) 77 29 009 email: zssokolow@wp.pl
Wygenerowano: 02 grudnia 2021r. 17:32:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.