XML
Przedmiot Działalności i Kompetencje

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. jest szkołą publiczną dla młodzieży, na podbudowie gimnazjum, kończącą się egzaminem maturalnym oraz zawodowym.  

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. pełni funkcję dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, opiniowany przez Radę Pedagogiczną.   

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. kształci młodzież w następujących kierunkach:

- Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

- Technikum

W Technikum uczniowie zdobywają następujące zawody i odpowiadające im kwalifikacje :

1. TECHNIK TELEINFORMATYK (symbol zawodu 351103):

E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich.

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

2. TECHNIK INFORMATYK (symbol zawodu 351203):

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

3. TECHNIK HANDLOWIEC (symbol zawodu 522305):

A.18. Prowadzenie sprzedaży.

A.22. Prowadzenie działalności handlowej.

4. TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (symbol zawodu 343404)

T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 -  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie zdobywają następujące zawody i odpowiadające im kwalifikacje:

1. KUCHARZ (symbol zawodu 512001):

T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

2. CUKIERNIK (symbol zawodu 751201):

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych.

3. WĘDLINIARZ (symbol zawodu 751107):

T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.

4. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (symbol zawodu 723103):

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

 

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2014-08-26
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2014-08-26 18:06
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2014-08-26 18:08
Dodano do archiwum Anna Kolano - Administrator BIP