Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. – mgr Antoni Kula

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. – mgr Anna Kolano

Główny Księgowy Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. – mgr Renata Guz

W Zespole Szkół w Sokołowie Młp. obowiązuje system kancelaryjny – jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkół i placówek Powiatu Rzeszowskiego.

Wszystkie pisma przychodzące są rejestrowane w jednolitym rzeczowym wykazie akt
i przekazywane do dyrektora, który kieruje je do osoby mającej załatwić sprawę.

Wszystkie pisma wychodzące są podpisywane przez dyrektora. Wyjątek stanowią pisma zawierające zobowiązania finansowe jednostki, które podpisuje dyrektor i główny księgowy.

Wysyłanie pism jak również ewidencja ich w jednolitym rzeczowym wykazie akt należy do obowiązków sekretariatu szkoły.

Przechowywanie akt, przekazywanie ich do archiwum szkolnego, przechowywanie
w archiwum szkolnym oraz przekazywanie ich do archiwum państwowego następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i należy do obowiązków pracownika sekretariatu.

Podmiot publikującyZespoł Szkół w Sokołowie Małopolskim
WytworzyłAntoni Kula - Dyrektor2014-08-26
Publikujący Anna Kolano - Administrator BIP 2014-08-26 17:54
Modyfikacja Anna Kolano - Administrator BIP 2019-05-08 09:36